Logo Flex & Figures
Logo ABU
Vorige page Link naar de vorige pagina

Marktontwikkelingen uitgelicht door ABN AMRO

Uitgelicht

Han Mesters

Sector Banker Zakelijke Dienstverlening

2019: van arbeidsbemiddeling naar het ontwikkelen van mensen

In 2018 heeft de platformeconomie zich sterk op de kaart gezet. Hoe groot de impact van deze platformeconomie is, zal in 2019 duidelijk worden. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de uitzendbranche geraakt zal worden, kunnen we kijken naar andere sectoren. Het proces van disintermediatie dat door de nieuwe platformen wordt veroorzaakt, hebben we namelijk al eerder gezien bij onder meer luchtvaartmaatschappijen, banken, verzekeringskantoren en reisbureaus.

Het oude businessmodel in deze sectoren was gebaseerd op dienstverlening door middel van een uitgebreid kantorennetwerk. Inmiddels heeft het internet het aantal kantoren flink teruggebracht. De sterke opkomst van smartphones heeft de balans tussen kantoren en het internet (of apps) nog verder verschoven naar het internet. Consensus is nu dat het eerste ‘point of contact’ met de klant het internet is. Vervolgens wordt gekeken of de klant voldoende geholpen kan worden via internet of dat er een echt face-to-face contact moet plaatvinden. Dat is steeds minder het geval: de meeste reizen en standaard financiële diensten worden volledig via het internet afgehandeld. Daarom zijn zoveel bedrijven bezig met het verbeteren van de customer-employee experience op de internetsite van hun bedrijf. Als internet het startpunt is, dan kun je er maar beter voor zorgen dat het werkt en het er gelikt uitziet.

Lees meer

Voor de uitzendbranche geldt dit natuurlijk ook. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen met andere sectoren. Die verschillen hebben vooral te maken met de rol die uitzenders kunnen oppakken; de rol van impresario. In de huidige schaarse markt van kandidaten - en de verwachting dat dit in de komende jaren zo blijft - zijn veel uitzenders zich ervan bewust dat investeren in de kandidaat belangrijker is dan de traditionele dominante focus op de inlener. Schaarse vakmensen, zoals lassers, pijpfitters, steigerbouwers, (vorkheftruck)chauffeurs worden nu na een korte uitzendperiode al in vaste dienst genomen door de inlener. Nu de primaire (maar ook de secundaire) arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten steeds meer gelijkgesteld worden aan die van vaste medewerkers, is het vast in dienst nemen van uitzendkrachten (fase C) een logische volgende stap. Om zich als werkgever verder te kunnen onderscheiden van de inlener, is het doorontwikkelen van het impresariomodel cruciaal. De uitzender helpt bij de persoonlijke en de vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook is het zo dat juist die coachende impresariorol van uitzenders voor een belangrijk deel face-to-face plaatsvindt. Voor een pure platformspeler, die matcht op basis van prijs en ‘harde’ specificaties (opleiding, leeftijd, ervaring), lijkt dit impresariomodel een brug te ver…

Terug
Volgende pagina Link naar de volgende pagina