Logo Flex & Figures
Logo ABU
Vorige page Link naar de vorige pagina

Jurriën’s column

Aan alles komt een eind

Aan alles komt een eind. Het is een bekende uitspraak. Het geldt ook voor Flex en Figures, het webzine dat u jarenlang informeerde over de ontwikkelingen op de uitzendmarkt, conjunctuurbewegingen in de Nederlandse economie en diverse onderzoeken over de arbeidsmarkt. Het is tijd voor verandering.

Aan alles komt een eind. Geldt dat ook voor onze economische groei? Het is nog niet zover, maar de verwachtingen worden minder. De banken voorspellen teruglopende groei in 2019 en 2020. Ook het CBS meldde onlangs dat de economische groei lager ligt. Het kabinet heeft zijn prognoses voor komend jaar inmiddels bijgesteld.

Aan alles komt een eind, het lijkt voor de uitzendbranche dichterbij. In België krimpt de uitzendsector inmiddels licht en dat sentiment waait traditioneel vaak over naar Nederland. Ook bij ons groeit de branche eind 2018 in uren nog nauwelijks. De krapte op de arbeidsmarkt heeft zand in de machine gegooid.

Aan alles komt een eind. Of toch niet? Het geldt niet voor onze ambitie om kennisleider te willen zijn op het terrein van de arbeidsmarkt. Dus zullen we als ABU doorgaan met het verspreiden van onderzoek en kennis op dat gebied. Het is broodnodig, want veel discussies over (flexibel) werk en de arbeidsmarkt worden gevoerd op basis van beelden en emoties in plaats van op feiten en cijfers.

In deze tijd van hyperactieve social media lijkt iedereen recht te hebben op zijn eigen arbeidsmarktfeiten en op zijn eigen zorgvuldig geframede beelden.

Wij zijn ervan overtuigd dat serieus onderzoek in deze sterk veranderende wereld van werk belangrijk is en zullen daar dus op allerhande manieren aandacht aan blijven geven. Feiten en cijfers horen immers aan de basis te staan van ons arbeidsmarktbeleid. Verkeerde beelden leiden helaas vaak nog tot verkeerd beleid. Het is vanaf deze plaats voor een laatste maal nog maar eens gezegd.

Jurriën Koops, directeur ABU

Volgende pagina Link naar de volgende pagina